فرآیند انتقال پول از ایران به چه صورت است و به چه مدارکی نیاز دارد؟
  • 3637 View

به طور کلی انتقال پول از ایران با توجه به نوع دریافت آن در کانادا به دو دسته نقد و چک تقسیم می شود. معمولا برای مبالغ کمتر از 10 هزار دلار خرید به صورت نقدی و بیشتر از 10 هزار دلار به صورت چک انجام می شود. در هر صورت برای خرید نیاز به ارائه کارت شناسایی کانادایی یا پاسپورت به همراه مدرکی که آدرس شما را در کانادا نشان دهد، می باشد. همچنین یک فرم که در آن مشخصات کامل خریدار به همراه منبع و هدف از انتقال پول مشخص می گردد باید تکمیل گردد (جهت تکمیل رسید و مشخص شدن پاک پودن پول از نظر قوانین پولشویی).

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.