فرآیند ارسال پول به ایران به چه صورت است، چه مدارکی نیاز دارد و چند روز طول می کشد؟
  • 3631 View

این پروسه به دو صورت حضوری یا غیرحضوری و با ارائه کارت شناسایی کانادایی (گواهینامه یا photo card)، مشخصات کامل گیرنده و شماره حساب ایران انجام می شود و اغلب یک روز زمان می برد، اما به دلیل شرایط ایران و تعطیلی های ایران گاهی اوقات ممکن است تا 3 الی 4 روز نیز طول بکشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.