از زمان بستن قرارداد و واریز وجه تا دریافت دلار در کانادا چند روز طول می کشد؟

از زمان بستن قرارداد و واریز وجه تا دریافت دلار در کانادا چند روز طول می کشد؟

  • 3595 View

در اغلب اوقات این پروسه یک تا دو روز کاری زمان می برد اما به دلیل تفاوت روزهای تعطیل در ایران و کانادا ممکن است نهایتاً بین 3 تا 5 روز طول بکشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.