آیا دلار ارزان می شود یا خیر؟

آیا دلار ارزان می شود یا خیر؟

  • 3592 View

روند قیمتی دلار به هیچ عنوان برای صرافی قابل تشخیص نمی باشد و ما نیز تنها با سفارش های روزانه اقدام به خریدو فروش می نماییم، لذا خواهشمندیم به صورت شخصی اقدام به تصمیم گیری در خصوص خریدو فروش فرمایید.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.