سقف خرید دلار در کانادا به این صورت که ریال آن در ایران به حساب صرافی واریز شود چه مقدار است؟

سقف خرید دلار در کانادا به این صورت که ریال آن در ایران به حساب صرافی واریز شود چه مقدار است؟

  • 3599 View

از نظر خرید دلار در کانادا سقفی وجود ندارد، اما به دلیل سقف برداشت ریالی در بانک های ایران این مقدار بستگی به امکان واریزی شما ظرف مدت یک تا دو روز کاری دارد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.