متوقف کردن چک بانکی (Hold) چیست و چند روز طول می کشد؟
  • 3632 View

طبق قوانین بانکی کانادا به دلیل جلوگیری از چک های تقلبی، چک ها بین یک هفته تا 10 روز کاری متوقف می شوند تا منبع آن ها بررسی شود (البته در طول این مدت مبلغ چک در حساب شما قابل مشاهده می باشد اما قابل استفاده نمی باشد). این فرآیند در بانک های مختلف قوانین و زمان متفاوتی دارد و معمولاً بین یک هفته تا 10 روز کاری به طول می انجامد و هیچ ارتباطی به فرآیند کاری صرافی ندارد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.