آیا خرید دلار به صورت نقدی بهتر است یا به صورت چک؟

آیا خرید دلار به صورت نقدی بهتر است یا به صورت چک؟

  • 3596 View

به طور کلی از نظر قوانین کانادا پول نقد پول کثیف محسوب می شود و علی الخصوص برای مبالغ بیشتر از 10 هزار دلار قطعا خرید چک به دلیل داشتن منبع مشخص و رسید رسمی بسیار بهتر است.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.