آیا بابت پولی که از ایران وارد کانادا می شود باید مالیات پرداخت شود؟
  • 3639 View

پرداخت یا عدم پرداخت مالیات از مواردی است که با توجه به منبع پول بهتر است با حسابدار شخصی بررسی شود، اما پولی که از طریق صرافی وارد کانادا می شود از نظر قوانین پولشویی کاملا بررسی شده و دارای کد پولشویی و به اصطلاح عامیانه تمیز می باشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.