آیا امکان واریز به حساب دانشگاه وجود دارد؟ و آیا برگشت پول دانشگاه هم انجام می شود؟

آیا امکان واریز به حساب دانشگاه وجود دارد؟ و آیا برگشت پول دانشگاه هم انجام می شود؟

  • 3592 View

انجام این کار بستگی به شرایط پرداخت دانشگاه دارد و در صورت امکان انجام آن با دلار کارمزد صورت خواهد گرفت. بله، برگشت پول نیز پذیرفته می شود اما کارمزد آن متفاوت است.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.