در بین بانک های کانادایی کدام بانک برای باز کردن حساب بهتر هست؟
  • 3639 View

هیچ تفاوتی بین بانک ها وجود ندارد، اما هر صرافی ممکن است با برخی بانک ها امکان همکاری بهتری داشته باشد، لذا بهتر است قبل از خرید با صرافی خود هماهنگ کنید. برای مثال بانک RBC به طور کلی قوانین سخت گیرانه ای برای دریافت چک به صورت THIRD PARTY دارد و امکان همکاری با آن وجود ندارد. 

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.