تمام تراکنش‌های بانکی دارای شناسه یکتا می‌شوند

تمام تراکنش‌های بانکی دارای شناسه یکتا می‌شوند

  • 3595 View
با مصوبه مجلس، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند

نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح ماده 2 و 7 طرح مذکور موافقت کردند.

یکی از مهمترین نکات مصوبه امروز مجلسی ها این بود که کلیه تراکنش‌های بانکی اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای شناسه یکتا خواهند شد.

همچنین با مصوبه مجلس، تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستنثی شد. منبع

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.