شرایط فروش دلار به صورت حواله (چک) برای شرکت ها چیست؟

شرایط فروش دلار به صورت حواله (چک) برای شرکت ها چیست؟

  • 4032 View

امکان انجام این کار وجود دارد، اما تنها در صورتی که تمامی فرم های مربوط به این کار تکمیل شود. این فرم ها عبارتند از:

الف: در صورتی که تنها یک تراکنش برای شرکت انجام شود، مدارک مورد نیازی که باید از مشتری دریافت شود Ownership و Corporation Profile Report می باشد. اما چون Ownership شامل اطلاعات زیادی از شرکت می باشد بسیاری از مشتریان حاضر به ارائه این فرم نمی باشند و به صورت جایگزین باید فرم Attestation  را تکمیل کنند. این فرم اطلاعات محدودی را در مورد افرادی که صلاحیت قانونی ثبت سفارش یا دریافت آن را دارند در اختیار ما قرار می دهد. فرم Corporation Profile Report که به عبارتی Proof of Existence and Information of Officers and directors می باشد نیز فرمی است که وجود خارجی شرکت را تایید کرده و یک سری اطلاعات اولیه را در خصوص مدیران و مسئولین شرکت دربردارد.

ب: در صورتی که شرکتی بیش از یک تراکنش داشته باشد به دلیل اینکه از نظر قوانین مربوط به سازمان پولشویی وارد Business Relationship شده است علاوه بر دو فرم مذکور، فرم سومی به نام Business Client Service Agreement باید تکمیل گردد. ضمناً در این حالت فرمAttestation  نیز با نام دیگری که Certificate of Incumbency می باشد باید تکمیل گردد که در واقع همان فرم Attestation است که اطلاعات بیشتری را شامل می شود.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.