شرایط دریافت draft (چک) از مشتریان برای ارسال پول به ایران چیست؟
  • 4140 View

برای مقادیر زیاد یکی از راه های دریافت پول از مشتریان گرفتن draft می باشد، اما به دلیل وجود draftهای تقلبی و اینکه فرآیند clear شدن چک در بانک های کانادا بین یک هفته تا ده روز زمان می برد، ما draft را تنها از مشتریانی قبول می کنیم که سابقه کارکرد خوبی در سیستم ما داشته باشند، و یا 2 الی 3 روز کاری زمان داشته باشیم که بتوانیم تاییدیه چک را در بانک دریافت کنیم. (واریز ریالی مشتری پس از دریافت تاییدیه چک آغاز خواهد شد.)

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.