کارمزد CASH DEPOSIT چقدر است و علت دریافت آن چیست؟

کارمزد CASH DEPOSIT چقدر است و علت دریافت آن چیست؟

  • 4185 View

کارمزد آن 30 دلار است و علت دریافت این است که واریز پول نقد در بانک های کانادا به خصوص به صورت Thrid Party فرآیند مشکلی است و این کار باید توسط Agent انجام شود و این کارمزد به Agentها پرداخت می شود.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.