اگر حد فاصل زمان بستن قرارداد خرید تا واریز پول به حساب نرخ دلار تغییر کند چه اتفاقی میافتد؟

اگر حد فاصل زمان بستن قرارداد خرید تا واریز پول به حساب نرخ دلار تغییر کند چه اتفاقی میافتد؟

  • 3620 View

زمانی که فاکتور خرید برای شما بسته می شود نرخ دلار همان لحظه برای شما ثابت شده و معمولا تا دو روز به شما مدت زمان واریز داده می شود (این دو روز به دلیل محدودیت های حساب های ایران و جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان در نظر گرفته شده است و تنها در صورتی است که حداقل نصف مبلغ قرارداد در روز اول واریز شود. ضمن اینکه در زمان هایی که نوسانات قیمت بسیار بالا می باشد نهایت مهلت واریزی همان یک روز می باشد). پس در صورت هرگونه تغییر قیمت دلار به سمت بالا یا پایین قرارداد تغییری نخواهد کرد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.