علت اینکه امکان خرید نقدی برای مبالغ بیشتر از 10 هزار دلار وجود ندارد چیست؟

علت اینکه امکان خرید نقدی برای مبالغ بیشتر از 10 هزار دلار وجود ندارد چیست؟

  • 3600 View

واریز پول نقد بدون مشخص بودن منبع پول در کانادا برای مبالغ بیشتر از 9 الی 01 هزار دلار در ماه باعث flag شدن حساب شما شود و در ادامه ممکن است باعث بررسی حساب و حتی بسته شدن آن شود. لذا برای مقادیر بیشتر از 10 هزار دلار توصیه اکید به خرید چک با رسید رسمی می باشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.