چرا نرخ دلار در تهران، مشهد و تورنتو متفاوت است؟

چرا نرخ دلار در تهران، مشهد و تورنتو متفاوت است؟

  • 3601 View

چون نرخ دلار کاملا لحظه ای می باشد و به دلیل اختلاف ساعت کانادا با ایران ممکن است در طول یک روز نرخ های متفاوتی را در کانادا و ایران داشته باشیم.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.