امروز:دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
Toronto:00:07
Tehran:08:37

حــواله

شرایط و قوانین ارسال حواله

1- ارسال کلیه حواله ها در “ارز مثقال کانادا” منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله می باشد.

2- واریز وجه به حساب “ارز مثقال کانادا” ، به منزله انجام قطعی حواله و تعهد ارسال وجه توسط ما نمی باشد، ارسال حواله منوط به تکمیل فرم یا درخواست رسمی فرستنده و تایید “ارز مثقال کانادا” می باشد.

3- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم های ارسال حواله و مدارک ارسالی به “ارز مثقال کانادا” با فرستنده حواله می باشد. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد.

4- با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر حواله قبل از تایید، “ارز مثقال کانادا”   می تواند انجام هریک از حواله ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده و در صورت نیاز مراجع قانونی برساند.

5- تکمیل فرم اینترنتی ارسال حواله به منزله تایید ارسال حواله نمی باشد. تایید مدارک و مبلغ واریزی به “ارز مثقال کانادا” از طریق ایمیل یا SMS به اطلاع فرستنده و گیرنده می رسد و پس از تایید مدارک و مبلغ واریزی، “ارز مثقال کانادا” متعهد به انجام حواله می باشد.

6- تا زمان درج مبلغ واریزی در صورتحساب بانکی “ارز مثقال کانادا” ، تایید مبلغ واریزی توسط فرستنده انجام نخواهد شد.

7- در صورت تفاوت نرخ ارز در زمان تکمیل فرم حواله با زمان دریافت وجه توسط “ارز مثقال کانادا” تعیین نرخ نهایی تبدیل برای آن حواله بر عهده “ارز مثقال کانادا” می باشد. 

8-در صورت انصراف فرستنده از انجام حواله قبل از مرحله ارسال وجه به حساب مقصد، مبلغ واریزی اولیه پس از کسر 10% خسارت انصراف حداکثر ظرف مدت 3 روز به حساب فرستنده حواله برگشت داده خواهد شد. فرستنده حق انصراف، پس از ارسال حواله به حساب مقصد را از خود سلب می کند.

9- فرستنده حواله، مالک وجه واریزی تا قبل از ارسال به حساب مقصد محسوب می شود. پس از تایید حواله، در صورت وجود هرگونه خطا در اطلاعات داده شده و یا مغایرت در حساب مقصد و یا هرگونه دلیل بانکی یا قانونی که واریز وجه به حساب مقصد را غیرممکن سازد، در صورت عدم منع قاونی، “ارز مثقال کانادا” مبلغ واریزی را پس از کسر هزینه ها و خسارت های وارده حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب فرستنده برگشت خواهد داد. تعیین میزان خسارت وارده در این حالت با “ارز مثقال کانادا” می باشد.

10- “ارز مثقال کانادا” متعهد می شود حواله های تایید شده را در صورت تکمیل مدارک و عدم مشکل قانونی و مالی در حساب مقصد، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از زمان تایید، به حساب گیرنده ارسال نماید.

11- در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه در مقصد از جمله واریز اشتباه مضاعف به حساب گیرنده و یا هر نوع خطایی که جبران آن منوط به همکاری گیرنده وجه باشد، فرستنده و کاربر حواله مسئولیت برگشت وجوه و جبران اشتباه را قبول می نماید. در صورت عدم همکاری گیرنده، “ارز مثقال کانادا” حق گزارش قانونی حواله به مراجع قانونی به عنوان حواله مشکوک و پیگیری مالی و حقوقی موضوع تا زمان برگشت وجه را دارد. کلیه هزینه های قانونی و حقوقی مرتبط با جبران خسارت ها بر عهده مشتری یا ذینفع حواله می باشد.

×

عضویت در نرخ نامه

چنانچه ساکن کانادا هستید و تمایل به دریافت نرخ نامه دارید موبایل خود را وارد کنید.


در غیر اینصورت می توانید ایمیل خود را وارد کنید و در نرخ نامه سایت عضو شوید.

×